Sök på sajten
 
Swedish
English
Japanese
         OM OSS          INVESTERARINFORMATION          UTLÅNING          FORSKNING          EVENEMANG          NYHETER OCH PRESS          ARBETA HOS OSS          KONTAKT

Nyheter

Prenumerera på nyheter via RSS
2015-01-22
Rekordlåg nivå när Kommuninvest emitterar 3-årig benchmark-obligation i USD

Kommuninvest i Sverige AB, med AAA/Aaa rating, genomförde på onsdagen sin första USD benchmark-transaktion för året när det kommunägda låneinstitutet ...

Läs mer

2015-01-20
Kommuninvest fortsätter bygga sin benchmark-kurva i USD

Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”), ratat AAA/Aaa (båda med stabila utsikter), har gett BNPP, Citi, Deutsche Bank och Nordea Markets mandat fö...

Läs mer

2015-01-14
Årsbesked från Kommuninvest

Under januari och februari skickar Kommuninvest ut årsbesked till sina ägare.

Läs mer

2014-12-16
Nyhetsbrev för investerare publicerat

Kommuninvest publicerade idag sitt senaste nyhetsbrev riktat till kapitalmarknadsaktörer.

Läs mer

2014-12-10
Kommuninvest bjuder in till 2015 års medlemssamråd

Snart är det dags för 2015 års medlemssamråd. Samråden ordnas på 19 orter runt om i landet mellan den 12 januari och 5 februari.

Läs mer

2014-11-27
Kommunernas lån spås fortsätta öka

Fler äldre invånare, allt större inflyttning till städerna och stora renoveringsbehov bidrar till ett högt investeringstryck och ökade skulder hos sve...

Läs mer

2014-11-04
Hög efterfrågan på ny 4-årig SEK-obligation från Kommuninvest

Kommuninvest emitterade i dag en ny benchmarkobligation, K1806, i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen erhöll direkt benchmarkstatus med mer ...

Läs mer

2014-11-03
Kommuninvest emitterar nya K1806

Kommuninvest kommer per den 4 november, och givet marknadsförutsättningar, att emittera nya K1806 under sitt svenska obligationsprogram.

Läs mer

2014-10-29
Presentationer från Kommuninvest finansseminarier 2014

Nu är 2014 års finansseminarier genomförda och på webben finns de presentationer som hållits.

Läs mer

2014-10-21
Ny obligation med förfall 2018 skapar komplett avkastningskurva i Kommuninvests svenska obligationsprogram

Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram.

Läs mer

2014-09-30
Vinnova ger anslag för forskning kring kommunal finansiering

Ett forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan Kommuninvest och Örebro universitet erhåller 3,6 miljoner kronor i forskningsanslag, meddelar innov...

Läs mer

2014-09-24
Kommuninvests syn på reglering i USA gällande likviditetstäckningsgrad

Kommuninvest publicerar idag sin syn på det nyligen publicerade slutliga förslaget till utformning av regelverk i USA gällande likviditetstäckningsgra...

Läs mer

2014-09-24
Rekordlåg nivå när Kommuninvest emitterar 5-årig benchmark-obligation i USD

Kommuninvest i Sverige AB, med AAA/Aaa rating, genomförde på tisdagen sin andra USD benchmark-transaktion för året när det kommunägda låneinstitutet g...

Läs mer

2014-09-22
Kommuninvest utökar sin benchmark-kurva i USD med 5-årig obligation

Kommuninvest i Sverige AB, ratat AAA/Aaa har gett Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Nomura and SEB mandat för att leda en kommande 5-årig USD ...

Läs mer

2014-09-01
Kommuninvests medlemstidning nominerad till Svenska Publishing-priset

Kommuninvests medlemstidning Dialog har chans att vinna Svenska Publishing-priset.

Läs mer

2014-08-27
Kommuninvest delårsrapport 2014: Rörelseresultat för första halvåret ökade 27 procent

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB levererar ett stabilt resultat och har stärkt det egna kapitalet, visar delårsrapporten för fö...

Läs mer

2014-08-19
Nytt nummer av Perspektiv publicerat

Kommuninvests Perspektiv nr 1/2014 är nu publicerat.

Läs mer

2014-08-13
Jämförelse mellan de nordiska kommunala finansieringsinstituten

Moody’s har publicerat en jämförelse mellan de fyra nordiska kommunala finansieringsinstituten: Kommuninvest, Kommunalbanken, Kommunekredit och Munifi...

Läs mer

2014-07-03
Markaryd ny medlem i Kommuninvest

Vi hälsar Markaryds kommun välkommen som ny medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Läs mer

2014-07-02
Standard & Poor’s behåller högsta kreditbetyg för Kommuninvest: AAA, med stabila utsikter

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s bekräftar i sin senaste ratingrapport Kommuninvests kreditbetyg: AAA, med stabila utsikter.

Läs mer

2014-06-25
Investeringsrapport 2014 publicerad

Kommuninvests investeringsrapport Kommunala investeringar 2014 är nu publicerad.

Läs mer

2014-05-28
Dialog nr 2, 2014

Kommuninvest Dialog nr 2/2014 är nu publicerad.

Läs mer

2014-05-16
Klippan ny medlem i Kommuninvest

Vi hälsar Klippans kommun välkommen som ny medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Läs mer

2014-05-13
Protokoll från årsstämman 2014 publicerat

Nu finns protokollet från årsstämman publicerat.

Läs mer

2014-05-08
Moody’s bekräftar Kommuninvests Aaa-betyg, med stabila utsikter

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s publicerade den 6 maj sin senaste rating av det kommunala kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB, den stör...

Läs mer

2014-05-06
Viktig information om våra öppettider den 23 maj 2014

Kommuninvest har stängt för utlåning fredagen den 23 maj på grund av en personalkonferens.

Läs mer

2014-05-02
Engelsk årsredovisning för Kommuninvest ekonomisk förening publicerad

Årsredovisningen för Kommuninvest ekonomisk förening för 2013 finns nu publicerad på engelska.

Läs mer

2014-04-28
Nytt Investor Newsletter publicerat

Kommuninvest har idag publicerat sitt senaste nyhetsbrev för investerare.

Läs mer

2014-04-10
Kommuninvest vidtar åtgärder inför kommande krav på bruttosoliditet

Kommuninvest ekonomisk förening, Kommuninvests ägarorganisation, avhöll den 10 april årsstämma i Stockholm. Under dagen avhölls även årsstämma i fören...

Läs mer

2014-04-10
Årsredovisning för Kommuninvest ekonomisk förening publicerad

Årsredovisning för Kommuninvest ekonomisk förening för 2013 finns nu publicerad på svenska.

Läs mer

2014-04-06
Följ föreningsstämman på internet

På torsdag den 10 april anordnas Kommuninvests föreningsstämma. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa stämman på internet.

Läs mer

2014-04-02
God efterfrågan när Kommuninvest emitterar USD 1 miljard i 3-årig benchmark-obligation

Kommuninvest i Sverige AB, med AAA/Aaa rating, genomförde på tisdagen sin första USD benchmark-transaktion sedan oktober 2013 när man gav ut USD 1 mil...

Läs mer

2014-04-01
Kommuninvest ger mandat för ny USD benchmark-transaktion

Kommuninvest gav idag Citi, Deutsche Bank, HSBC och Mizuho Securities mandat för att leda en kommande 3-årig USD Reg-S/144a benchmark-transaktion. Emi...

Läs mer

2014-03-20
Dialog nr 1, 2014

Kommuninvest Dialog nr 1/2014 är nu publicerad.

Läs mer

2014-03-06
Årsredovining 2013 publicerad

Kommuninvests årsredovisning för 2013 finns nu publicerad på svenska och engelska.

Läs mer

2014-02-26
Kommuninvest helår 2013: Rörelseresultat 757,6 (249,1) mnkr

Kommuninvests rörelseresultat för helåret 2013 uppgick till 757,6 (249,1) mnkr. Utlåningen ökade till 208,6 (201,0) mdkr och kapitaltäckningsgraden u...

Läs mer

2014-02-19
God efterfrågan på ny 7-årig SEK-obligation från Kommuninvest

Kommuninvest emitterade i dag en ny 7-årig benchmarkobligation, K2012, i sitt svenska obligationsprogram. Målet var att emittera 3 mdkr men volymen ut...

Läs mer

2014-02-17
Emissionsdatum för K2012 fastställt

Kommuninvest kommer, givet marknadsförutsättningar, den 19 februari att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, ben...

Läs mer

2014-02-05
Kommuninvest utökar svenskt obligationsprogram med ny 7-årig obligation

Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, benäm...

Läs mer

2013-12-13
Årsbesked från Kommuninvest

Under januari och februari skickar Kommuninvest ut årsbesked till sina ägare. Engagemangsbesked, Borgensbesked och Engagemangsbesked – förlagslån komm...

Läs mer

2013-11-25
Dialog nr 3, 2013

Kommuninvest Dialog nr 3/2013 är nu publicerad. Under hösten har vi arbetat med en omgörning av tidningen. Syftet är att den ska bli mer läsvärd och t...

Läs mer

2013-11-18
Bankernas utlåning till kommunsektorn halverad

Svenska kommuner och landsting är i gott skick ekonomiskt. Prognoser visar att en investeringsintensiv fas är att vänta. Samtidigt har bankernas utlån...

Läs mer

2013-11-06
Nytt nummer av Perspektiv publicerat

Kommuninvests Perspektiv nr 3/2013 "Ny webbtjänst förenklar och förbättrar skuldförvaltningen" är nu publicerat.

Läs mer

2013-10-29
Kommuninvest bjuder in till 2014 års medlemssamråd

Snart är det dags för 2014 års medlemssamråd. Samråden anordnas på 18 orter runt om i landet mellan den 14 januari och den 6 februari.

Läs mer

2013-10-09
Kommuninvest genomför första benchmark-emissionen i USD sedan amerikanska statsapparaten stängdes

Kommuninvest emitterade igår en 3-årig benchmark-obligation i USD, när det svenska kommunfinansieringsinstitutet emitterade 1,25 mdr USD med 144A/RegS...

Läs mer

2013-10-01
Kommuninvest emitterar ny treårig benchmarkobligation i SEK

Det var god efterfrågan när Kommuninvest i dag emitterade en ny 3-årig benchmarkobligation i SEK, K1610.

Läs mer

2013-09-13
Kommuninvest planerar ny 3-årig obligation i svenskt obligationsprogram

Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram.

Läs mer

2013-08-29
Kommuninvest: Första halvåret 2013 – Rörelseresultat 329,6 (288,4) mnkr

Kommuninvest i Sverige AB har idag publicerat sin delårsrapport för januari – juni 2013.

Läs mer

2013-08-28
Ny depåbank för utländska värdepapper

Den 4 september blir Kommuninvest medlem i Euroclear Bank och byter därmed depåbank för utländska värdepapper.

Läs mer

2013-08-20
Nytt nummer av perspektiv publicerad

Kommuninvests Perspektiv nr 2/2013 är nu publicerad. I detta nummer kan du läsa om RKR:s rekommendation 21 samt Kommuninvests kapitalisering.

Läs mer

2013-07-15
Kommuninvest söker internrevisionschef

Internrevisionschefen leder och utvecklar internrevisionsarbetet, upprättar riskanalyser och revisionsplan samt utför löpande internrevisioner. Du avr...

Läs mer

2013-06-28
Standard & Poor’s ger Kommuninvest högsta ratingbetyg

2013 års ratingrapport från Standard & Poor’s är nu publicerad. Standard & Poor’s ger Kommuninvest högsta möjliga kreditbetyg, AAA.

Läs mer

2013-06-27
Dialog nr 2, 2013

Kommuninvest Dialog nr 2/2013 är nu publicerad.

Läs mer

2013-06-12
Moody’s ger Kommuninvest fortsatt högsta ratingbetyg

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Moody’s har bekräftat Kommuninvests trippel–A rating. Kommuninvest anses ha stabila utsikter, vilket st...

Läs mer

2013-06-03
Svalöv ny medlem i Kommuninvest

Vi hälsar Svalövs kommun välkommen som ny medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Läs mer

2013-05-29
Kommuninvest i Almedalen

Kommuninvest kommer att delta under Almedalsveckan 2013. Vi finns på Wisby Congress & Event ( Donnersgatan/Strandvägen) den 1 och den 2 juli.

Läs mer

2013-05-15
Viktig information om våra öppettider den 24 maj

Vi har stängt för utlåning efter klockan tolv fredagen den 24 maj.

Läs mer

2013-05-08
Kommunernas finansnätverk träffas den 29 maj

Nätverket är tänkt att underlätta för kontakter och erfarenhetsutbyte kommunerna emellan.

Läs mer

2013-05-02
Överskottsutdelning till Kommuninvests medlemmar

2012 års totala överskottsbelopp är 778,5 miljoner kronor och i dagarna skickas ett besked ut till alla medlemmar som redovisar det överskott som varj...

Läs mer

2013-04-19
Järfälla ny medlem i Kommuninvest

Vi hälsar Järfälla kommun välkommen som ny medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Läs mer

2013-04-18
Ellen Bramness Arvidsson ny ordförande i Kommuninvest

Kommuninvest ekonomisk förening avhöll på torsdagen årsstämma i Stockholm, med närvaro av bland annat finansmarknadsminister Peter Norman och vice rik...

Läs mer

2013-04-17
Största emissionen hittills för Kommuninvest

Kommuninvest genomförde igår sin hittills största obligationsemission, när 2,35 miljarder USD emitterades i en 3-årig benchmarkobligation på den inter...

Läs mer

2013-04-12
Följ Föreningsstämman på internet

På torsdag den 18 april anordnas Kommuninvests föreningsstämma. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa stämman på internet.

Läs mer

2013-03-28
Dialog nr 1, 2013

Kommuninvest Dialog nr 4/2013 är nu publicerad.

Läs mer

2013-03-27
Nytt nummer av Perspektiv publicerad

Kommuninvests Perspektiv nr 1/2013 "Skuldförvaltning med K-obligationer" är nu publicerad.

Läs mer

2013-03-27
Kommuninvest uppnår benchmark-storlek för K1903

Kommuninvest emitterade idag en ny obligation, K1903, i sitt svenska obligationsprogram.

Läs mer

2013-03-20
Kommuninvest emitterar ny obligation i det svenska obligationsprogrammet, K19

Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram.

Läs mer

2013-03-05
Årsredovisning 2012 publicerad

Kommuninvests årsredovisning för 2012 finns nu publicerad.

Läs mer

2013-02-25
Bokslutskommuniké 2012 publicerad

Läs mer

2013-02-25
Tibro kommun ny medlem

Vi hälsar Tibro kommun välkommen som ny medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Läs mer

2013-02-12
Uppsala ny medlem i Kommuninvest

Uppsala kommun har upptagits som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Därmed får en stor kommunal låntagare tillgång till krediter från Kommuninv...

Läs mer

2013-02-08
Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Den 1 januari 2013 infördes nya regler avseende begränsningar i rätten att göra avdrag för räntor. Förändringarna innebär i korthet:

Läs mer

2013-02-01
Kommuninvest stöder förslag om medfinansiering

Riksgälden har i en skrivelse till Finansdepartementet föreslagit att kommuner och landsting bör få möjlighet till statlig finansiering för investerin...

Läs mer

2013-01-30
Kommuninvest bjuder in till Föreningsstämma 2013

Kommuninvests föreningsstämma 2013 äger rum den 18 april på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Tema för årets stämma är Uthålligt och hållbart.

Läs mer

2012-12-20
Moody’s ger Kommuninvest fortsatt högsta ratingbetyg

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Moody’s har bekräftat Kommuninvests trippel-A rating. Kommuninvest anses ha stabila utsikter, vilket st...

Läs mer

2012-12-18
Kommuninvest utsedd till ”Best structured Issuer 2012”

Kommuninvest har blivit utsedd till “Best structured Issuer 2012” av Capital Market Daily.

Läs mer

2012-12-17
Sundbybergs stad ny medlem

Vi hälsar Sundbybergs stad välkommen som ny medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Läs mer

2012-12-13
Skövde kommun ny medlem

Vi hälsar Skövde kommun välkommen som ny medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Läs mer

2012-12-13
The Nordic Model

Monday Morning har i samarbete med Kommuninvest, KommuneKredit och Munifin utarbetat en rapport om den nordiska välfärden.

Läs mer

2012-12-06
Björn Börjesson avböjer omval som ordförande för Kommuninvest i Sverige AB

Björn Börjesson har informerat valberedningen för Kommuninvest i Sverige AB att han inte står till stämmans förfogande för omval som ordförande vid bo...

Läs mer

2012-12-05
Perspektiv nr 3-2012 publicerad

Kommuninvest Perspektiv nr. 3/2012 ”Priset för stabilitet: en högre kortränta ” är nu publicerad.

Läs mer

2012-11-29
Dialog nr-4-2012

Kommuninvest Dialog nr. 4/2012 är nu publicerad.

Läs mer

2012-11-23
Kommuninvest söker finansrådgivare

Som finansrådgivare har du självständigt kundansvar för ett antal kommuner och deras företag. Kunderna finns inom ett stort geografiskt område, vilket...

Läs mer

2012-11-15
Kommuninvest bjuder in till 2013 års Medlemssamråd

Snart är det dags för 2013 års medlemssamråd. Samråden anordnas på 20 orter runt om i landet mellan den 15 januari och den 7 februari.

Läs mer

2012-11-08
Göteborg och Södertälje nya medlemmar i Kommuninvest

Göteborgs Stad och Södertälje kommun har upptagits som medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening. Därmed får två av Sveriges största kommunala lånta...

Läs mer

2012-10-18
Kommuninvest genomför rekordstor 5-årig emission

Kommuninvest genomförde igår sin tredje USD benchmarkemission för året på den internationella upplåningsmarknaden. Investerarintresset var stort och e...

Läs mer

2012-10-16
USD benchmark

Kommuninvest har gett Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank och RBS i uppdrag att arrangera den kommande, och allra första, benchmark-emi...

Läs mer

2012-10-03
Information i samband med förfall av benchmarkobligation K1210

Kommuninvest avser inte att öppna upp ett nytt lån i samband med förfall av benchmarkobligation K1210 den 8 oktober 2012.

Läs mer

2012-09-25
Kommuninvest söker kommunanalytiker

Rollen som kommunanalytiker är ny hos Kommuninvest och innebär att du snabbt kommer att få ta stort eget ansvar. Vidare kommer du att få stor frihet a...

Läs mer

2012-09-25
Kommuninvest söker medarbetare till Backoffice

Backoffice i Kommuninvest ansvarar för hantering och avveckling av bolagets samtliga transaktioner där flera finansiella instrumenttyper innefattas. K...

Läs mer

2012-08-28
Delårsrapport Jan-Jun 2012 publicerad

Kommuninvests delårsrapport för Jan-Jun 2012 finns nu publicerad på svenska och engelska.

Läs mer

2012-08-28
Erfaren utvecklingssamordnare till IT-enheten

Kommuninvest ska utöka IT-funktionen och söker dig med erfarenhet från affärsutveckling, projektledning, samordning, styrning och uppföljning av utvec...

Läs mer

2012-08-22
Dialog nr 3-2012

Kommuninvest Dialog nr. 3/2012 är nu publicerad.

Läs mer

2012-08-06
Kommuninvest bjuder in till finansseminarier under hösten 2012

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla, men främst riktat till dig som arbetar med finansfrågor i kommuner, landsting och dess företag.

Läs mer

2012-07-10
Perspektiv nr 2-2012 publicerad

Kommuninvest Perspektiv nr. 2/2012 ”Stabilitet – hårdvaluta för ett kreditinstitut” är nu publicerad.

Läs mer

2012-07-02
Förslag om ränteavdragsbegränsningar – nuvarande status

De flesta remissinstanser och Lagrådet är kritiska till Finansdepartementets förslag till ränteavdragsbegränsningar. Det blir intressant att se hur de...

Läs mer

2012-06-28
Förslag till nya regler om kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering

Finansinspektionen har idag publicerat en remisspromemoria angående ”Förslag till nya föreskrifter om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgra...

Läs mer

2012-06-21
Standard & Poor's ger Kommuninvest högsta ratingbetyg

2012 års ratingrapport från Standard & Poor's är nu publicerad. Standard & Poor's ger Kommuninvest högsta möjliga kreditbetyg, AAA.

Läs mer

2012-06-15
Värnamo kommun ny medlem

Vi hälsar Värnamo kommun välkommen som ny medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Läs mer

2012-06-13
Dialog nr 2, 2012 Publicerad

Nu finns det senaste numret av Kommuninvest medlemstidning Dialog publicerat.

Läs mer

Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Tel: 010-470 87 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: fornamn.efternamn@kommuninvest.se
Org. nr: 556281-4409 • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 • Godsmottagning: Ågatan 1, Örebro